Aquest bloc va dirigit bàsicament a mestres d'educació Infantil, encara que també pot ser d'interès per a pares i alumnes; on tots vosaltres hi podeu trobar diversa informació on-line d'interès per a la vostra tasca. Alhora també trobareu enllaços que us portaran a activitats per infants.

dimarts, 8 de juny de 2010

Heu sentit a parlar d'en Paulo Freire?


Paulo Freire Reglus Neves, educador brasiler, va néixer el dia 19 de setembre de 1921, a Recife, Pernambuco.

Pel seu paper en l'ensenyament dels més pobres, Paulo Freire s'ha convertit en una inspiració per a generacions de mestres, especialment a Amèrica Llatina i Àfrica. Per la mateixa raó, van patir la persecució del règim militar al Brasil (1964-1985), sent arrestat i obligat a exiliar-se.

La seva pedagogia del oprimit té com a objectiu un pla per a l'alliberament autèntica de l'home, (opressor o oprimit). A més realitza una important crítica al sistema tradicional de l'educació, el que ell anomena l'educació bancària, i presenta una nova pedagogia on els educadors i els educands treballen junts per a desenvolupar una visió crítica del món en què viuen.

Freire rebutja la situació de la cultura dominant, on els privilegiats són els actors i els altres són merament espectadors. "A la síntesi cultural, on no hi ha espectadors, la realitat que s'ha de transformar per l'alliberament dels homes és la incidència de l'acció dels actors".

I continua assenyalant que "la invasió cultural, en la teoria antidialógica de l'acció, serveix a la manipulació que, al seu torn, serveix a la conquesta i aquesta a la dominació, mentre la síntesi serveix a l'organització i aquesta a l'alliberament ".

No podem obviar que aquestes teories s'han desenvolupat amb un desfasament de temps important entre una i una altra, i amb una problemàtica social i un context històric totalment diferent.

Aquests corrents parteixen de conceptes oposats de societat. D'una banda la Pedagogia tradicional considera a la societat com harmoniosa i "essencialment bona", on la marginalitat és un fenomen accidental que ha de ser corregit a través de l'educació. D'altra banda, la Pedagogia alliberadora considera aquesta com imperfecta i veu en la marginalitat el resultat directe d'un individualisme que creix impulsat pel liberalisme dominant en la societat capitalista. El corrent tradicional sosté que els oprimits són la patologia de les societats sanes, i han de ser transformats per ajustar-los a ella. Freire, en total extrem, planteja que la solució no està en ajustar-se al món, sinó inserir críticament en ell de manera de transformar l'estructura social per poder convertir-se en "éssers per a si".

La Teoria del Coneixement de Paulo Freire ha de ser compresa en el context en què va sorgir.

En els anys 60, al Nord-oest del Brasil, gairebé 15 milions d'habitants eren marginats i analfabets, i com ell deia, vivien dins d'una cultura del silenci, calia "donar-los la paraula" perquè "transitar" a la construcció d' un Brasil que fos amo del seu propi destí i que superés el colonialisme.


A continuació us facilitem algunes pàgines webs per ampliar informació que ens pot ser molt útil durant la nostra carrera i al llarg de la nostra professió com a futurs mestres i educadors:
http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_paulo_freire.htm
http://educacion.idoneos.com/index.php/124370

Projecte final dels drets dels infants amb "HOT POTATOES".


Hola a tots/es!!!


Arribades al final d'aquesta activitat que ens va ser encomanada fa uns mesos, estem molt contentes de la feina que hem fet i tenim clar que continuarem actualitzant el nostre blog de manera periòdica, però ja no serà per obtenir una nota i per "obligació", sinó que aquesta vegada serà per gust i ganes de fer-ho lliurement, de manera que tots aquells/es que ens estigueu seguint pogueu continuar gaudint del nostre blog i així compartir, una vegada més amb tots vosaltres, totes aquelles coses que creguem i cregueu interessants. Aquesta vegada, però, no és per presentar-vos un article qualsevol, sinó el nostre projecte final que hem hagut d'elaborar com a última entrada per aquesta matèria. En aquest projecte, nosaltres hem utilitzat un dels molts recursos que us hem anat explicant al llarg del nostre blog, el “Hot Potatoes”, (podeu trobar informació d’aquesta aplicació a les primeres entrades que vam realitzar al nostre blog, on hi trobareu adjunt l’enllaç de la seva pàgina web).

Ara us explicarem de manera general una mica d’informació del nostre blog.

- COM ÉS TITULA EL NOSTRE PROJECTE?
El nostre projecte és titula “Els drets dels infants”.

- A QUI VA DIRIGIT I QUINES ACTIVITATS CONTÉ?
El nostre projecte està format per diversos apartats creats amb l'aplicació del "Hot Potatoes". Hem creat una activitat inicial amb el JQuiiz on els infants primer han de visualitzar un power point on s'explica els diferents drets dels infants i, seguidament, han de respondre correctament una sèrie de casos pràctics relacionats amb aquest tema dels drets. La segona activitat que hem elaborat guarda molta relació amb l'anterior, és a dir, als alumnes se'ls explicarà prèviament quins són els deu drets dels infants i, posteriorment, hauran de relacionar unes imatges amb el seu dret corresponent tot escollint la resposta correcta. La tercera activitat, creada a partir de l'aplicació JMatch, està basada en una
lectura ja existent, és a dir, no creada per nosaltres mateixes, el conte de "L'oreneta viatgera", elaborada amb el JQuiz, en la qual els alumnes hauran de respondre una sèrie de preguntes una vegada llegida la lectura, tot escollint la resposta correcta. La següent activitat, creada amb el Jcross, consisteix en omplir uns mots encreuats amb paraules relacionades amb el text. En la quinta activitat, creada amb el JQuiz, de nou se'ls presenta als alumnes, abans d'haver de respondre a les preguntes, un conte en power point relacionat amb els drets que hem realitzat nosaltres mateixes, titulat "La videoconsola d'en Jordi i el plat de mill de la Salima" i, tal com passava amb les anteriors activitats, posteriorment els alumnes podran triar la resposta a les preguntes que se'ls plantegen a partir de la seva lectura. L'última activitat, aquest cop creada amb el JMix, també fa referència al conte anterior però, aquesta vegada, es tracta d'una reflexió del que els alumnes han treballat fins ara, és a dir, els alumnes hauran d'ordenar unes paraules per formar una frase de cloenda i reflexió del conjunt de l'activitat.

Aquest conjunt d'activitats dependran de com les presenti el professor/a (el mestre/a pot explicar les diferents activitats i fer prèviament les lectures als seus alumnes, d'aquesta manera les activitats estarien pensades per infants més petits a partir del cicle inicial, o bé, el professor/a pot deixar que els infants facin servir l’aplicació de manera lliure només ajudant-los a realitzar l'activitat quan fos necessari, aquesta vegada, doncs, l'activitat seria per infants més grans a partir de segon de primària).

- PER QUÈ HO HEM TRIAT?
Nosaltres encara estem a l’inici dels nostre estudis de mestres i tenim molt clar que aquests estudis no finalitzaran a la universitat i que ens haurem d’anar formant al llarg de la nostra vida, però, tenint en compte el coneixement que tenim dels temes relacionats amb l’educació, hem cregut que era molt interessant treballar els drets dels infants a les aules, ja que, sovint, i inconscientment, els mateixos professors/es i alumnes els vulnerem...

- COM HO UTILITZARIEM A L’AULA?
Aquestes activitats van dirigides a alumnes d'educació primària. La manera com nosaltres creïem que podria ser utilitzada aquesta activitat seria organitzar una setmana al llarg del curs per treballar els drets dels infants de manera profunda, ja que és un tema molt important, però potser per aquest mateix motiu, per la gran importància que tene, passa moltes vegades per desaparcebut i no és treballa com s'hauria de fer i, sobretot, quan es tracta de concienciar als nenes dels seus drets i deures, alhora.

Les activitats que nosaltres hem creat només serien una petita pinzellada de les moltes que és podrien fer al llarg d’aquesta setmana. Les activitats que nosaltres hem plantejat estan més orientades a la vessant de les TIC i les TAC per tal que els alumnes es vagin familiaritzant desde ben petits amb aquesta nova eina. Altres activitats que nosaltres creiem que es podrien fer serien activitats conjuntes amb els pares on hi hagués la seva participació, un mural amb els infants, petites representacions... entre moltes altres.

Hem creat aquestes activitats amb una visió d’utilitat molt amplia i extensa i mai centrant-nos amb un context determinat, ja que la finalitat és que aquells futurs professors/es, mestres i persones que treballen o estan amb infants puguin utilitzar aquest recurs tant interessant habitualment i com a font d'aprenentatge.

-ACTIVITATS QUE HEM CREAT:

Fins aviat, us agraïm moltíssim les vostres visites i els comentaris que ens heu deixat.

Petons.

"Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas por las cuales vemos al mundo".

diumenge, 6 de juny de 2010

Avaluació inicial amb imatges


Permet detectar les idees prèvies de l'alumnat.

Es poden emprar dues formes de presentació. Se'ls demana explicitar:

1. Què els suggereix una imatge.
2. Que classifiquin unes imatges segons uns criteris prèviament facilitats.

L'explicació de les raons de la seva opció donarà molta informació que el docent tindrà en compte a l'hora de treballar a l'aula.

Afegeix una imatge

Base d'orientació

Facilita l'autoregulació dels aprenentatges. Consisteix en representar gràficament la seqüència d'accions i operacions que el subjecte ha de seguir per realitzar correctament la tasca proposada.
Pot ser preparada pel mestre o bé confeccionada pels alumnes a partir d'un mètode general. En aquest darrer cas, la utilitat d'aquest instrument és més gran, ja que facilita que l'alumne pugui transferir les accions que ha indicat a altres situacions semblants.

Exemple de base d'orientació completa elaborada pel mestre:

Una altra opció és construir-la conjuntament amb l'alumnat, així s'aconsegueix també anticipar els criteris d'avaluació. Quan la base l'elabora el professor, la pot presentar a l'alumne de manera completa o incompleta. En aquest darrer cas l'alumne haurà d'escriure les accions que falten. així es familiatzarà amb l'instrument fins que sigui capaç d'elaborar-lo tot sol.

Exemple de base d'orientació incompleta elaborada pel mestre:

Si l'elaboren els alumnes, és bo confrontar les bases que han elaborat a fi de consensuar-ne una acceptada per tota la classe.

Exemple de base d'orientació elaborada pels alumnes:


KPSI


INSTRUMENT D'AVALUACIÓ INICIAL

Un KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory, Young i Tamir, 1977) és un instrument d'autoavaluació que permet fer una avaluació inicial de manera ràpida i senzilla. Proporciona informació sobre el grau de coneixement que l'alumne creu tenir respecte als continguts que es proposa treballar.
Facilita alhora fer conscients els alumnes de les seves idees i del coneixement ja adquirit que els caldrà aplicar en l'estudi del nou tema i també adequar la programació del mestre/professor a les característiques del seu alumant.
La seva limitació és que proporciona informació sobre el que els alumnes creuen que saben i no sobre el que realment saben.

dissabte, 5 de juny de 2010

La natura i l'educació dels més petits caminen juntes!!!

Boooooooon diiiiiiiiia!!!

Avui ens dirigim a vosaltres per parlar-vos d'una pàgina web creada per dos mestres que és de gran interès on presenten la combinació perfecta entre natura i educació.

Aquesta pàgina web és http://www.xtec.es/~ccols/referents/safareig.htm:

El Safareig vol ser un espai de comunicació i d'intercanvi social que té com a protagonistes els infants i la natura.
Proposa veure, entendre i utilitzar l'entorn com a impulsor de cultura. S'hi poden trobar propostes educatives amb els elements naturals: aigua, aire, llum i terra, amb les que defensem una pedagogia basada en el respecte per l'infant potenciant totes les seves capacitats.

Els seus creadors, Carme Cols i Pitu Fernàndez, som mestres i treballem en l'educació des de fa més de trenta anys. Els dos ens hem unit per fer possible aquest projecte que combina dos elements aparentment oposats, la natura i la tecnologia, per difondre una manera d'entendre l'escola com a espai de relacions i d'intercanvi cultural.

Carme Cols
Pitu Fernàndez
Mestres i creadors del Safareig

Us animem a visitar aquesta pàgina que està plena de recursos per a tots vosaltres.


Fins aviat, esperem els vostres comentaris.

dimarts, 1 de juny de 2010

Us donem la benvinguda a casa!!!Bon dia!!!
Avui estem aquí per explicar-vos una manualitat molt divertida que podeu fer amb els més petits, és un mòbil per donar la benvinguda a totes aquelles persones que venen a casa vostra.


PER FER EL MÒBIL:

Què necessitem:

- Papers de diari.
- Oueres.
- Cascabells.
- Pintures de colors diferents.
- Pinzells.
- Tissores.
- Cúter.
- Fil de pescar.
- Rodona de cartró, fusta... (no molt gran).


Com és fa?

- El professor/a, pare/mare... abans de començar l'activitat repartirà als infants rodones fetes de cartró, fusta..., amb 5 forats petits (que ens serviràn per poder penjar els fils de pescar).
- Els infants posaràn papers de diari per damunt de les taules per tal de no embrutar i seguidament, és posaràn a pintar la base del mòbil.
- Quan ja tinguin la base del mòbil pintada és posaràn a pintar les oueres tallades (tallades de tal manera que quedin en forma de pots petits i amb un petit forat al centre per poder passar el fil de pescar, les tallarà la persona adulta que els ajudi).
- Quan ja tinguin les oueres pintades deixaràn que s'assequin.
- Quan ja tinguin tot el material assecat passaran els fils de pescar i penjaràn al final de cada fil un cascabell, que serà el que farà que soni al mòbil al entrar casa (la persona adulta ajudarà als infants a fer el muntatge del mòbil, ja que pot ser una mica dificultos depenent la seva edat).
- El mòbil ja està llest per penjar.

Aquesta és una manualitat molt divertida, que jo (Cris), vaig fer un any en un casal d'estiu.


US ANIMEM A FER-LO, FINS AVIAT.